Как да променим заглавната лента на Internet Explorer
По подразбиране заглавието на лентата е "Microsoft Internet Explorer".
Хубаво,но е скучно, няма да е зле да се смени, нали. Ето как:

1. Start Menu => Run и пишете => regedit
2. Разклонявате по следния образец:HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main
3. Както сте избрали Main, вдясно ще видите стойност "Window Title"
4. Кликате върху нея два пъти и в долното поле пишете каквото ви душа желае.

Подобни новини :
Използване на новите контроли на Internet Explorer 9
Конфигуриране на временните интернет файлове в Internet Explorer
Как да премахнеме Windows компонент (Internet Explorer, Windows Media Player... ) ?
Изкарване на езиковата лента при Windows 7
Минимизиране на Skype в системната лента
Включването на Езиковата Лента (Language Bar) при Windows 7
ES File Explorer файловия мениджър за Android
Как да премахнеме системните потребителски папки (Pictures/Videos/Music) от File Explorer при Windows 10?