Включване(Изключване)на Windows XP firewall
Създадете .bat файл с помоща на които лесно да включвате или изключвате Firewall само с кликане.
Създадете .bat файл с помоща на които лесно да включвате или изключвате Firewall само с кликане.
За целта отворете един текстов документ и поставете една от командите в зависимост от това
какво желаете да изпълнява файла, и сложете разширение .bat. netsh firewall set opmode enable --- за включване netsh firewall set opmode disable -- за Изключване