Премахване на докладването за грешки
Чукнете с десен бутон върху My Computer => Properties => Advanced => чукнете върху бутона Error Reporting.
Чукнете с десен бутон върху My Computer => Properties => Advanced => чукнете върху бутона Error Reporting. Изберете Disable error reporting и сте готови. От същия прозорец може да настроите докладването за грешки (за кои програми да се появява и т.н.)