Забрана на употребата на Offline Files
Отидете в Start => Settings => Control Panel => Folder Options => Offline Files:
Премахнете отметката от Enable Offline Files и потвърдете (Apply).

Подобни новини :
Забрана/настройка на автоматичното изключване на монитора