Как да заключим тапета
Start => Run и там отваряме %SYSTEMROOT%\System32\gpedit.msc
Влизаме в User Configuration => Administrative Templates => Control Panel=> Display
Отваряме Prevent changing wallpaper, кликаме Enabled и OK

Подобни новини :
Как да заключим достъпа до визията на Windows XP