Как да си направим Backup на компютъра с Windows 7
Как да си направим Backup на компютъра с Windows 7

1. Отворете Control Panel (Контролен панел) в режим всички обекти.

2. Стартирайте иконата Backup and Restore (Архивиране и възстановяване).

3. Натиснете линка Create an image backup (Създаване на архивно изображение).

4. Изберете мястото където искате да съхраните бекъп образа и натиснете бутона Next (Напред).

5. Изберете и други системни твърди дискове или дялове, ако искате да бъдат включени в бекъп образа с Windows

дяла и натиснете бутона Next(Напред).

6. В следващия прозорец ще видите информация за приблизителния размер на бекъпа, който се каните да направите.

Проверете настройките и ги потвърдете, натиснете бутона Start backup (Започни архивирането).

7. До завършване на операцията по бекъпа, ще виждате прозорец с прогрес лента.

9. Натиснете бутона Finish.Подобни новини :
Как да направиме BackUp и Restore на регистрите при Windows 7?
Как се прави BackUp и Restore на регистрите при Windows 7
Как се прави BackUp (резервно копие) и Restore (Възстановяване ) на регистрите при Windows 7
Как да направим Windows-а по-бърз
Как да направим проверка на периода на лиценза в Windows
Как да си направим диск за възстановяване на системата - Windows 7
Как да активираме (деактивираме) заспиването на компютъра при Windows 8?
SP1 за Windows 7 може да доведе до забиване на компютъра
Какво би трябвало да направим преди да се откажем от използване на проблемна програма в Windows 7
Как да направим Screenshot?