Как да видим паролите си във Firefox
    Това става по следният начин:


Ако сте на английски така:

Tools => Options... => Security => Saved Paswords... => Show Passwords

Ако сте на български така:

Инструменти => Настройки => Сигурност => Показване на паролите => Покажи паролите
След което ще ви попита дали искате наистина да ги покаже,избирате Yes/Да и ще видите вашите сайтовете и паролите.Подобни новини :
Как да вземем паролите от Mozilla Firefox?
Управление на паролите при Google Chrome
Firefox 5
Firefox 5, 6 и 7
Firefox 8
Mozilla Firefox
Mozilla Firefox 4
Излезе Firefox 5
Персонализиране на Firefox 4
Добавки за mozilla firefox 5