Що е то компютър?


Компютърът се състои от два основни дяла:хардуер и софтуер.

Хардуерът (hardware) -това са всички физически компоненти на компютъра.Или казано по друг начин:Това са всички компоненти,който можете да докоснете физически.

Софтуерът (software) - обхваща всички програми, които позволяват хардуера да изпълнява заложените му функции и да изпълнява задачите, които му поставяте.С други думи:това са тези неща,който физически неможе да ги докоснете.

Устройство на компютъра

1. Дънна платка (дъно, motherboard)

Дънната платка е основата на персоналния компютър. Към нея се свързват всички останали компоненти и устройства. Параметрите на дънната платка определят възможностите на компютъра и перспективите му за бъдещо обновяване ( upgrade).

Следващите точки описват компонентите на дънната платка.

2. Процесор ( CPU Central Processing unit).

Централният процесор (от английски: Central processing unit, „централна оперираща единица“), наричан още ЦПУ (CPU), е основната част на електронноизчислителна машина, която декодира и изпълнява инструкциите от програмното осигуряване. Често тя е наричана само процесор. Той е сърцето на компютърната система, изпълнява инструкциите и борави с данните.

Има различни видове микропроцесори.Но основно се делят на две групи:

а) на фирмата Intel
б) на фирмата AMD


3.Разширителни слотове .

Те представляват специални гнезда на дънната платка, които служат за добавяне на нови компоненти - звукова карта, видеокарта, вътрешен модем , разширяване на паметта и т.н.


4. RAM памет получава името си от английски - random access memory ( или в превод - памет с произволен достъп ).
Паметта е необходима на процесора, за да извършва своите изчисления . Размерът и архитектурата на паметта имат значение за нивото на сложността на проблемите, които може да решава. Различават се два типа памети:

а) ROM (Read only memory) - памет само за четене , която статично (без възможност за промяна) съхранява данни и програми, обслужващи постоянни функции на компютъра . Тя запазва съдържанието си и след изключване компютъра . Потребителят няма достъп до тази памет.

На такава памет е записана BIOS-а – Базова Входно/Изходна Система – набор от програми, които предават на системата данни, идентифициращи машината, процедури за тестване, програми, позволяващи на потребителския софтуер да поема контрола над хардуера и др.

б) RAM (Random access memory) - памет, в която динамично се зареждат данните и програмите, които се използват в дадения момент за изпълнението на Вашите задачи. Съдържанието на тази памет изчезва след изгасяне на компютъра. Размерът на тази памет влияе върху бързодействието на изпълняваните програми.

Рамта е втората по важност характеристика на компютъра, която трябва да знаете при оценката на наличния Ви компютър или при закупуването на нов. RAM паметта се измерва в мегабайти ( MB)

5.Видеокарта (известна също като графична платка, графична карта, видеоадаптер, графичен адаптер) (на английски: videocard) в компютрите е устройство, преобразуващо графичния образ, съхранен в паметта на компютъра, във форма, предназначена за показване на екран на монитора.

Видеокартата на компютъра представлява печатна платка и е задължителен елемент на компютърната конфигурация. Нейната функция е да осъществява връзката между монитора и дъното на компютъра или иначе казано да преобразува данните в разбираем за монитора вид. Видеокартата има различни елементи като главните са: графичен процесор(GPU), памет и една интегрална схема наречена Цифрово-аналогов преобразувател(RAMDAC). Работата на видеокартата се контролира с определен софтуер, който се нарича драйвер(Driver). Без него контролера не би работил на съответната машина.

6.Входно-изходни портове .

Те представляват специални изводи за включване на входно-изходни устройства - мишка, принтер, скенер. Намират се на задния панел на системното устройство. Стандартно персоналните компютри имат два серийни (COM1, COM2) или един паралелен (LPT1). Серийните портове осигуряват двупосочна връзка и са по-бавни. Паралелният порт е еднопосочен - само за изход и се използва предимно за свързване на принтера. Новите компютри имат и един по-бърз сериен порт ( USB). На него могат да се инсталират някои принтери, специализирани устройства - връзка с GSM апарат за боравене с телефонния му бележник и др.

7.Твърд диск (наричан още хард диск или само хард) е енергонезависима компютърна памет. Информацията се съхранява по магнитен път върху покрити със специален слой плочи.

Твърдия диск служи за записване и съхраняване на информация на компютъра.Той представлява една или няколко магнитни плочи една под друга и глава, която чете информацията от плочите и записва. Плочите се въртят със висока скорост, а самата глава на пръв поглед докосва плочите, но всъщност тя се намира на микрони разстояние от нея, така че да не я драска. Самият той е херметично затворен в пластмасова кутия, за да не попадат прашинки които могат да попречат на работата му. Твърдите дискове дават възможност за съхраняване на големи обеми от информация. Основните характеристики на твърдите дискове са техния капацитет,латентност,скорост на въртене на плочите и интерфейс.


Следва продължение.