Уайп

За да работи коректно батерията трябва да се направи Уайп.
Това става по следният начин:

1. зареждате батерията на 100%
2. влизате в рековери режим
3. отивате на advanced
4. отивате на wipe battery stats и натискате един път power бутона.
5. връщате се назад и натискатет reboot system now.
6. първия път изтощете батерията докрай , докато телефона угасне.