Местим стрелките с час назад


В 4 часа след полунощ на 27 октомври връщаме стрелките с един час назад и страната ни ще премине към зимното часово време. Астрономическото часово време ще продължи до последната неделя на март 2014 г.

Лятното часово време е система, въведена за спестяване на разходи за осветление, чрез увеличаване на използването на дневна светлина.При нея официалното време се измества обикновено с един час по-напред от астрономическото време, като остава така за пролетните и летните месеци. С това се цели подсигуряване на по-добро съвпадане на часовете от светлата част на денонощието и активните часове за работа и училище.