По - бързо стартиране на операционната система
Start => Run => msconfig

След като се отвори прозореца, натиснете върху таба Boot и после върху бутона Advanced Options.
Маркирайте опцията Maximum Memory (Максимум памет) и задайте точния размер на вашата оперативна памет (RAM).
След това маркирайте опцията Number of processors (Брой процесори) и задайте точния брой на процесорите.

При дву- и повече ядрени процесори се посочва броя на ядрата.

Натиснете върху бутона OK за да се затвори прозореца и рестартирайте компютъра.

Подобни новини :
По - бързо стартиране на операционната система на Windows 7
Как да подържаме операционната система
системата Ви да отпечатва върху десктопа версията на операционната система
Скрити настройки на операционната система Windows 7(GodMode режим)
Бързо изключване
За по-бързо зареждане на страници с Mozilla Firefox
Стартиране на услугата Windows Installer
Подобрете времето за стартиране на WINDOWS XP
Премахване на паролата при стартиране Windows
Промяна на файловата система от FAT32 на NTFS