По-бърз Shutdown?
В Start въведете "regedit" и намерете HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control.
От дясно намерете "WaitToKillServiceTimeout" и кликнете два пъти върху него, за да го
редактирате - променете стойността по подразбиране от 12000 (12 секунди) на 2000 (2 секунди).

Подобни новини :
Как да добавиме в контекстното меню на десктопа:Shutdown, Restart, Lock и Sleep ?
По-бърз трансфер на данни
По-бърз трансфер на данни
Как да направим Windows-а по-бърз