Увеличете пропускателната способност на интернет връзката


До болка е позанто, че Windows XP резервира за свои нужди 20% от всяка интернет връзка. Този размер може да намалите до 0% чрез стартиране на 'gpedit.msc' от RUN. Там намерете разклонението Computer Configuration -> Administrative Templates -> Network -> QoS Packet Scheduler – и там кликнете два пъти върху 'Limit reservable bandwidth', намиращ се отдясно и му задайте стойност ENABLED], а за Bandwidth Limit – 0%.
Подобни новини :
Как да си направим интернет настройките
Интернет и MMS настройки и за трите оператора.
Конфигуриране на временните интернет файлове в Internet Explorer