Kлавишни комбинации в Windows 7
• Win+Up – Тази комбинация служи за максимизиране на активния в момента прозорец. • Win+Down – От тук може да минимизирате активния прозорец в лентата със задачи. • Win+Left – Преместване на прозореца в ляво на вашите екрани. • Win+Right – Преместване на прозореца в дясно на вашите екрани. • Win+Shift+Left – Преместване към левия монитор (ако имате такъв). • Win+Shift+Right – Преместване към десния монитор (ако имате такъв). • Win+Home – Минимизиране / Възстановяване на всички отворени прозорци. • Win+T – Фокусиране към първия елемент в лентата със задачи. Продължителното натискане на тази комбинация ще премества фокусирането съм следващия елемент в списъка. • Win+Shift+T– Фокусиране към предишния елемент в лентата със задачи. Аналогична комбинация на предишната. • Win+Space – Тази клавишна опция служи за преглед на работния плот. • Win+G – Показва всички гаджети на преден план (пред всички други прозорци). • Win+P – Ще се отвори прозорец с допълнителни настройки за допълнителните екрани. • Win+X – Стартира се мобилния център в Windows 7. • Win+# (# = число от клавиатурата) – Стартира се програмата под този номер в лентата със задачи. Например: Win+1 стартира първата отметната програма, Win+2 стартира втората и така нататък. • Win + + / Win + - (плюсове или минуси от клавиатурата) -> Zoom in или Zoom out. Увеличаване и намаляване на екрана.