Как да лицензираме Windows XP
Изтеглете си ТОВА

Разархивирате го в една папка и стартирате Installer.bat