Изключване на Hibernate на Windows 7


Влезте в старт менюто и в лентата за търсене (Start Search) напишете cmd и натиснете Ctrl+Shift+Enter за да пуснете Command Prompt като Администратор
В черния прозорец нашишете powercfg -h off и натиснете Enter. Изчакайте 5-10 секунди и затворете прозореца.
Вече Hibernate функцията няма да е активна и големият hiberfil.sys файл ще изчезне на мига за да я активирате отново следвайте стъпките, но напишете powercfg -h on

Подобни новини :
Включване и изключване на Windows Defender
Включване(Изключване)на Windows XP firewall
Изключване на System Protection в Windows 7
Изключване на Hibernation при Windows Vista
Бързо изключване
Автоматично изключване на компютъра
Забрана/настройка на автоматичното изключване на монитора
Изключване на автоматичното дефрагментиране при Windows7
Изключване на компютъра с едно кликване върху иконка
Спестяване на място с изключване на режимите hibernation и hybrid sleep